10.12.2019

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття».

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу №518 від 02.10.2019 р.

Секції конференції:
Секція 1. Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.01, 12.00.02, 12.00.11, 12.00.12, 19.00.06)
Секція 2. Проблеми теорії та практики приватного права в Україні (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.03, 12.00.04, 12.00.05, 12.00.06)
Секція 3. Адміністративно-правові аспекти організації та здійснення публічної влади (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.07, 21.07.01, 21.07.03, 21.07.05)
Секція 4. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в Україні (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10)

Завантажити збірку тез доповідей…

 

ЗМІСТ

Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права

Khomina S. L. Legal regulation of air transportation.

Вітренко Л. Р. Проблеми захисту шукачів притулку в Україні 

Волік В. В., Беспалова О. В., Беспалов С. І. Формування поняття екологічної безпеки в міжнародному праві 

Ворушило С. В., Цятковська А. М. Проблеми запровадження законодавчої ініціативи народу. 

Глянько О. С. Захист персональних даних в соціальних мережах. 

Зварич Р. В. Проблематика виголошення судових вироків іменем Польської республіки у Східній Галичині у 1918–1919 рр. 

Колокольна Н. С. Закріплення дискримінаційних стереотипів щодо жінок на керівних посадах як фактор стримування соціального розвитку держави. 

Майор О. О. Право і мораль як основні регулятори діяльності суддів. 

Паламарчук А. Ю. Територіальні спори між державами: поняття та конкуренція юрисдикцій. 

Прудкий Б. О. Нові умови державного фінансування політичних партій в Україні 

Семенова М. В. Деякі проблемні питання щодо спрощення реєстрації фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях. 

Черняков В. В. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: загальна характеристика. 

 

Проблеми теорії та практики приватного права в Україні

Боровська І. А., Затилюк Г. А. Поділ юридичних осіб на юридичних осіб приватного та публічного права. 

Вареник О. С. Період зародження охорони праці на території України. 

Гордеюк А. О., Жук Д. В. Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні 

Каращук О. О. Припинення правової охорони на географічне зазначення. 

Комарницька М. В. Специфіка змісту міжнародного правового регулювання припинення трудових відносин в Україні 

Семенюк К. О. Правові аспекти розмежування плагіату від некоректної цитати в сферах вищої освіти та науки. 

Сіньова Л. М. Диференційований підхід до визнання підходящої роботи в законодавстві України. 

Шишка О. Р. Правовий режим анатомічних матеріалів людини : деякі напрямки рекодифікації цивільного законодавства України. 

 

Адміністративно-правові аспекти організації та здійснення публічної влади

Баганець В. О. Наукова інтерпретація адміністративно-правового механізму координаційної ролі як функції держави. 

Безпалова О. І. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

Брусакова О. В. Сутність та складові адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу. 

Гвоздій В. А. Провідні тенденції адміністративно-правового забезпечення функціонування органів адвокатського самоврядування. 

Дорошенко В. А. Деякі аспекти удосконалення чинного законодавства у сфері здійснення громадського контролю в Україні 

Завальний М. В. Щодо доцільності легалізації виготовлення самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення без мети збуту. 

Іншин М. І. Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні: теоретико-правова характеристика. 

Казанчук І. Д. Як покращити організаційно-правові засади взаємодії правоохоронних органів з громадськими інституціями в сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні?. 

Кириченко О. Ю. Соціальний захист населення як об’єкт публічного управління. 

Кошиков Д. О. Характеристика адміністративно-правових відносин у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення економічної безпеки держави. 

Куварзін О. С. Удосконалення системи розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги): аспекти інформаційної безпеки. 

Миколаєць В. А. Види ознак типових справ в адміністративному судочинстві: загальнотеоретична характеристика. 

Невядовський В. О. Повноваження суб’єктів щодо здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні 

Пархоменко П. І. Деякі особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, що стосуються «булінгу» 

Прохоров К. О. Порушення порядку подання декларації про майновий стан і доходи військовими посадовими особами. 

Терещук В. В. Правовий статус суб’єктів публічного адміністрування сектору національної безпеки і оборони України. 

Федоренко Т. М., Іскра Т. О. Електронне урядування як ефективна форма організації державного управління. 

Шопіна І. М. Система військового права України. 

Щербак М. Ю. Взаємодія уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції із державними органами при здійсненні перевірок Е-декларування. 

Яценко В. П. Окремі питання пов’язані з розглядом справ про адміністративні правопорушення. 

 

Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в Україні

Авдєєва Г. К. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення принципу змагальності під час залучення експерта у кримінальному провадженні 

Автухов К. А., Яковець І. С. Значення міжнародних стандартів у процесі виконання кримінальних покарань. 

Вахрушев О. В. Щодо криміналістичної класифікації службової недбалості 

Верьовкіна Д. І. Чинники незаконного видобування бурштину (кримінологічний аспект) 

Головко А. С. Поняття «виконавець кримінального правопорушення» у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. 

Голубов А. Є. Щодо удосконалення механізму забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов’язків у кримінальному провадженні України. 

Клепка Д. І. Деякі аспекти вдосконалення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

Коваленко М. В. Особливості проведення судової експертизи віконних блоків. 

Кожакарь І. Ю. Афтіскопія, як дієвий метод ідентифікації особи. 

Корнєв О. В. Деякі особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування порушення недоторканності житла. 

Лукашевич С. Ю. Синергетичні підвалини теорії запобігання злочинності 

Мелащенко О. П., Рог В. Є. Застосування регресійного аналізу у кримінологічних дослідженнях. 

Мухай А. А., Соболь О. І. Смертна кара як найсуворіший вид покарання. 

Немчин О. І. Поняття роботоздатності та справності механізмів замків в трасологічній експертизі 

Перлін С. І. Окремі напрями розвитку криміналістичної техніки у галузі дактилоскопії 

Салманов О. В. Щодо індивідуального оцінювання роботи прокурора в часи реформування органів прокуратури. 

Сирота О. О. Визначення за допомогою судової експертизи відповідності характеристики товару коду Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності 

Сливка І. Ю. Про доцільність направлення відмичок до замків на експертизу спеціальних технічних засобів. 

Таркан О. М. Структура криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовими особами органів поліції 

Ткач А. О. Cучасні проблеми реформування кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. 

Ціник А. І. Огляд сучасних засобів контролю доступу на основі дактилоскопічної інформації 

Шестаков В. І. Щодо удосконалення процесуального порядку розгляду під час підготовчого провадження у суді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора. 

Юртаєва К. В. Напрями реформування інституту примусових заходів виховного характеру в кримінальному законодавстві України.