Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук

Організація та проведення наукової і науково-технічної діяльності у галузях психології, соціології, економіки, політології, держави і права, стратегічного прогнозування і планування, а також аналіз розвитку соціально-економічних і політичних процесів в країні, розроблення наукових рекомендацій щодо забезпечення психологічного, соціального, економічного і правового розвитку людини, українського суспільства та держави, надання послуг наукового та освітнього характеру