Про Інститут

Інститут засновано у відповідності до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» у формі юридичної особи приватного права як неприбуткову установу.

Місія:

Інститут створено як платформу для організації та проведення міжгалузевих наукових досліджень, а також як місце об’єднання зусиль активної вітчизняної наукової спільноти для сприяння власному розвитку та просуванню наукових здобутків вітчизняної науки у світовий науковий простір.

Наше бачення Інституту також виражено у нашому девізі: «Sapere aude / Дерзай знати».

Ми хотіли б, щоб всі науковці в своїй діяльності були вільними у своїх думках і вчинках, щоб вони мали бажання та можливість безперешкодно направляти свій гострий розум на вирішення проблем буття, не обмежуючи науковий пошук вже готовими рішеннями.

Дерзай знати разом із Науково-дослідним інститутом публічної політики і соціальних наук!

Основні засади організації роботи Інституту:

 • інноваційність та творчій підхід, дотримання вимог наукової етики та взаємоповага, колективність і взаємодія, самоорганізація та взаємна підтримка, демократичний стиль управління та відкритість.

Базові складові Інституту:

 • людина, знання, наука, освіта, прогрес людства.

Основні напрями діяльності Інституту :

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузях психології, соціології, економіки, політології, держави і права;
 • координація діяльності вітчизняних та зарубіжних вчених з вивчення проблем в галузях психології, проблем соціального, економічного, політичного та правового розвитку України;
 • виконання за договорами (замовленнями, грантами тощо) наукових досліджень з метою отримання наукової (науково-технічної) продукції;
 • проведення наукової та науково-технічної експертизи відповідних об’єктів у галузях психології, соціології, економіки, політології і права;
 • підготовка та підвищення кваліфікації наукових (науково-педагогічних) кадрів, а також атестація наукових (науково-педагогічних) працівників;
 • надання інформаційних та освітніх (у тому числі і тренігових) послуг фізичним та юридичним особам у галузях психології, соціології, економіки, політології та права;
 • надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам у галузях психології, соціології, економіки, політології та права;
 • організація та проведення науково-комунікативних заходів;
 • заснування в установленому порядку друкованих видань (у тому числі періодичних),  здійснення видавничої діяльності наукового, освітнього та просвітницького характеру у галузях психології, соціології, економіки, політології, держави і права;
 • здійснення рецензування, редагування та надання редакційних послуг щодо результатів наукової діяльності та наукових видань;
 • формування інформаційних ресурсів науково-технічної інформації, а також сприяння їх розвитку в Україні та за її межами;
 • участь відповідно до законів України у благодійній діяльності;
 • здійснення інших видів наукової діяльності, не заборонених чинним законодавством, у тому числі передбачених Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту», спрямованих на забезпечення досягнення статутної мети діяльності Інституту.