Інформація про способи та умови повернення коштів

Організатор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадках, передбачених п. 4.2.1 Договору. У випадку припинення дії Договору за наведеними у п. 4.2.1. Договору обставинами, сплачені Учасником платежі за Договором не повертаються.

Помилкові платежі повертаються платнику за його вимогою (з утриманням коштів, що є необхідними для відшкодування банківської комісії)