20.11.2020

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття».

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу  №665 від 28.10.2020 р.

Секції конференції:
Секція 1. Актуальні питання державно-правового розвитку та безпеки України, питання міжнародного права (для повідомлень за науковими спеціальностями 12.00.01, 12.00.02, 12.00.11, 21.01.00, 21.01.01, 21.03.01, 21.03.02, 21.03.03, 21.04.01, 21.07.01, 21.08.00, 21.08.01, 23.00.02, 23.00.04)
Секція 2. Гуманітарно-правові аспекти розвитку особи, суспільства, держави (для повідомлень за науковими спеціальностями 07.00.01, 07.00.02, 09.00.03, 09.00.07, 12.00.12, 19.00.06, 20.02.22)
Секція 3. Проблеми теорії та практики приватного права в Україні (для повідомлень за спеціальностями 12.00.03, 12.00.04, 12.00.05, 12.00.06)
Секція 4. Публічна влада та державне управління: правові та організаційні аспекти (для повідомлень за науковими спеціальностями 12.00.07, 21.07.01, 21.07.03, 21.07.05, 25.00.01, 25.00.02, 25.00.03, 25.00.04, 25.00.05)
Секція 5. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції та судової експертизи в Україні (для повідомлень за науковими спеціальностями 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10, 21.07.02, 21.07.05)

 

Переглянути збірку тез доповідей.