10.12.2020

Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє

Всеукраїнська науково-практична конференція
нагоди відзначення 72 річниці проголошення  Генеральною Асамблеєю ООН
Загальної декларації прав людини)

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу № 742 від 26 листопада 2020 року.

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у дослідженні актуальних питань прав людини в України, оприлюднення результатів наукових пошуків у цій сфері, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування.

В роботі конференції прийняли участь правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Формат проведення конференції – он-лайн конференція з використанням сервісу Zoom

Секції конференції:
Секція 1. Актуальні питання функціонування національної та міжнародної систем захисту прав людини.
Секція 2. Права та свободи людини в Україні: соціально-гуманітарний аспект.
Секція 3. Проблеми теорії та практики реалізації прав людини в Україні у приватноправовій сфері.
Секція 4. Публічна влада, державне управління та права людини.
Секція 5. Права та свободи людини в системі кримінальної юстиції в Україні.

Публікацію збірки тез доповідей учасників конференції заплановано на 6 січня 2021 р.

Надіслати Ваші тези доповідей можна через форму реєстрації до 24 грудня 2020 р.

ПЕРЕВІРИТИ СТАТУС ЗАЯВКИ

СПЛАТИТИ ОРГВНЕСОК