16.12.2020

16 грудня 2020 року відбулася панельна дискусія

 «ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЮВЕНАЛЬНОГО  ПРАВА В УКРАЇНІ»

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у дослідженні актуальних питань правового регулювання відносин у сфері дитинства та прав дитини, питань становлення і формування ювенального права в України, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування у цій сфері.

В дискусії прийняли участь правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Форма проведення заходу – он-лайн конференція з використанням сервісу Zoom.

Спікерами виступили:

Голубов Артем Євгенович – заступник директора НДІ публічної політики і соціальних наук, к.ю.н., с.н.с.

Гретченко Лариса Леонідівна – адвокат, медіатор, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Красножон Олена Миколаївна – прокурор Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора

Крестовська Наталія Миколаївна – завідувач кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія», д.ю.н., професор

Лазаренко Олексій Олександрович – віце-президент Всеукраїнської фундації

Омарова Айсел Азад кизи – асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, к.ю.н.

Пархоменко Павло Іванович – голова Бахмацького районного суду, к.ю.н.

 

Публікацію збірки тез доповідей учасників конференції заплановано на 30 січня 2021 р.

Надіслати Ваші тези доповідей можна через форму реєстрації до 11 січня 2021 р.