Організатор

Артем Євгенович Голубов
Телефон
+38 050 221 05 22
Email
ppss.main@gmail.com
Подати заявку

Спікери

Більше Інформації

Подати заявку

Дата

Гру 16 2020
Expired!

Час

12:00

Формування та перспективи розвитку ювенального права в Україні

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 16 грудня 2020 року долучитися до панельної дискусії

 «ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЮВЕНАЛЬНОГО  ПРАВА В УКРАЇНІ»

ПОДАТИ ЗАЯВКУ

ПЕРЕВІРИТИ СТАТУС ЗАЯВКИ

СПЛАТИТИ ОРГВНЕСОК

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у дослідженні актуальних питань правового регулювання відносин у сфері дитинства та прав дитини, питань становлення і формування ювенального права в України, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування у цій сфері.

До дискусії запрошуються правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).

Форма проведення заходу – он-лайн дискусія з використанням сервісу Zoom.

Формат заходу – доповіді спікерів (10-15 хв.), питання до спікерів, виступ учасників заходу (до 5-7 хв.), підведення підсумків дискусії.

Час початку дискусії та виступів на панельній дискусії 12-00 16 грудня 2020 року

Посилання на відео конференцію ZOOM буде направлено Вам після подання ЗАЯВКИ

Увага!!! Приймаються тези доповідей (до 30 грудня), електронний збірник тез доповідей авторам буде направлений на електронну адресу, вказану в ЗАЯВЦІ, до 15 січня 2021 року.

Розміщення електронного збірника тез доповідей планується у відкритому доступі на сайті Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук в репозитарії за адресою https://library.pp-ss.pro/

Вимоги до оформлення тез доповіді:

  • обсяг тез – від 2 до 5 стор. формату А-4, орієнтація книжкова;
  • шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання основного тексту по ширині;
  • посилання на джерела в тексті – у квадратних дужках, в кінці – список використаних джерел.

УВАГА!!! Роботи, які не відповідають наведеним вимогам, містять плагіат або надіслані після встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду. Автори мають дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня доповіді, обґрунтованості та достовірності висновків. Матеріали подаються в авторській редакції, оргкомітет залишає за собою право внесення змін і форматування тез доповідей. Всі доповіді проходять перевірку на плагіат.

Організаційний внесок:
На покриття витрат, пов’язаних з організацією заходу, інформаційним забезпечення учасників, опрацювання текстових матеріалів (електронної версії збірника тез та електронної статті автора (витягу зі збірника для розміщення у наукометричних базах) (формат pdf) тощо, внесок складає:
– за участь у конференції, замовлення електронної версії збірнику (формат pdf) – 110 грн. (крім докторів наук). Сплата оргвнеску передбачена лише для учасників, які подають тези доповідей для друку.

Оплата організаційного внеску учасником здійснюється лише після підтвердження прийняття матеріалів до друку!!!

Одержання заявки на участь та доповіді обов’язково підтверджується повідомленням про отримання на вказану Вами у ЗАЯВЦІ, електронну адресу. У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до оргкомітету.

Подію завершено.

Порядок денний

12:05 - 12:15
Формування ювенального права в Україні
Спікери:
Омарова Айсел Азад кизи
12:15 - 12:30
Проблеми кодифікації ювенального права
Спікери:
Крестовська Наталія Миколаївна
12:30 - 12:45
Процесуальні процедури дружні до дитини як вимоги сучасного кримінального процесу
Спікери:
Лазаренко Олексій Олександрович
12:45 - 13:00
Ювенальна спеціалізація як елемент реформування системи юстиції щодо дітей в Україні
Спікери:
Гретченко Лариса Леонідівна
13:00 - 13:15
Застосування міжнародних стандартів на національному рівні, як шлях формування ювенального права
Спікери:
Пархоменко Павло Іванович
13:15 - 13:30
Здійснення прокурорами представництва інтересів дітей в умовах законодавчих змін
Спікери:
Красножон Олена Миколаївна
13:30 - 13:45
Конвенція ООН про права дитини як базовий акт системи ювенального законодавства України
Спікери:
Голубов Артем Євгенович
Омарова Айсел Азад кизи
Омарова Айсел Азад кизи
асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн, к.ю.н.
Крестовська Наталія Миколаївна
Крестовська Наталія Миколаївна
завідувач кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія», д.ю.н., професор
Лазаренко Олексій Олександрович
Лазаренко Олексій Олександрович
віце-президент Всеукраїнської фундації
Гретченко Лариса Леонідівна
Гретченко Лариса Леонідівна
адвокат, медіатор, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
Пархоменко Павло Іванович
Пархоменко Павло Іванович
голова Бахмацького районного суду, к.ю.н.
Красножон Олена Миколаївна
Красножон Олена Миколаївна
прокурор Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора
Голубов Артем Євгенович
Голубов Артем Євгенович
заступник директора НДІ публічної політики і соціальних наук, к.ю.н., с.н.с.