13.02.2019


Директор Public Policy and Social Sciences Research Institute Артем Голубов  у співпраці із громадською організацією MART та Гельсінського Фонду з Прав Людини (Варшава) у партнерстві з Освітнім домом прав людини – Чернігів та Міністерством юстиції України в рамках проекту «Розвиток системи правосуддя та ресоціалізація щодо дітей у конфлікті з законом в Україні» за фінансової підтримки програми RITA та Фонду Домів Прав Людини (Осло) узяв участь у презентації рекомендацій щодо удосконалення законодавства та практики в Україні у сфері правосуддя та ре-соціалізації щодо дітей у конфлікті з законом, яка відбулась на двох платформах: у Міністерстві юстиції України та в PRAVOKATOR правовий клуб Київ.

Так, на базі Міністерства юстиції України правозахисники, представники громадських організацій, пробації, медіатори та психологи обговорили шляхи впровадження міжнародних стандартів щодо відновного правосуддя для неповнолітніх, розглянули пропозиції як зробити системні зміни в законодавстві та судовій практиці з цього питання.

У свою чергу, на базі PRAVOKATOR правовий клуб Київ були проведені консультації щодо експертних напрацювань представників громадянського суспільства, науковців та інших фахівців, які мають відповідний практичний досвід роботи у сфері захисту прав дитини, правосуддя та ре-соціалізації дітей у конфлікті з законом.

Зокрема було запропоновано:

  • створення цілісної системи ювенальної юстиції,
  • сформувати судочинство на ґрунті концепції правосуддя дружнього до дитини,
  • впровадження принципу якнайкращого забезпечення прав дитини,
  • оновлення системи примусових заходів виховного характеру,
  • посилення захисту прав дитини у кримінальному провадженні,
  • сучасне методичне забезпечення, розширення системи та структури превентивної діяльності,
  • розширення форм та підстав виведення дитини із офіційної системи правосуддя.

Після проведеної дискусії, оновлений документ, що містить рекомендації з урахуванням результатів консультацій, буде передано Міжвідомчій координаційній раді з питань правосуддя щодо неповнолітніх та поширений серед усіх зацікавлених осіб, установ та організацій.