09.07.2020

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР:
«ЕМПІРИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ»

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Одеський державний університет внутрішніх справ
Всеукраїнська асоціація кримінального права
Кримінологічна асоціація України
Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук

 

09-07-2020 відбувся І Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар: «Емпіричне правознавство: запрошення до дискусії».

Жива та цікава дискусії була присвяченої проблемам емпіричних досліджень в галузі права та правоохоронної діяльності. Це перша наукова подія із серії запланованих онлайн-семінарів та інших заходів за даною темою.

Захід відбувся за підтримки та безпосередньої участі представників Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Всеукраїнської асоціації кримінального права, Кримінологічної асоціації України, Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук.

 

Тематика виступів спікерів заходу:

Батиргареєва Владислава Станіславівна – директор НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., старший науковий співробітник:  Наука епохи Пізнього Середньовіччя та юридична наука сучасності: до спостереження про паралелі та перетини на новому вітку знань.

Литвинов Олексій Миколайович – завідувач кафедри кримінального права і кримінології ХНУВС, д.ю.н., професор, заслужений працівник освіти України: Нова соціальність та питання кримінології.

Орлов Юрій Володимирович – професор кафедри кримінального права і кримінології ХНУВС, д.ю.н., професор: Емпіричне правознавство як зв’язок наук про дух та природу у праві.

Сердюк Олексій Олександрович – заступник завідувача НДЛ з проблем протидії злочинності ХНУВС, к.соціол.н, доцент, експерт мережі UPLAN: Емпірично орієнтовані науково-дослідні проекти ХНУВС у галузі правоохоронної діяльності.

Яковець Ірина Станіславівна – головний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., старший науковий співробітник, перший заступник директора Державної установи «Центр пробації»: Особливості поведінки суб’єктів пробації та їх врахування при проведенні соціально-вихової роботи.

Шопіна Ірина Миколаївна – професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівський державний університет внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор: Щодо використання емпіричних досліджень в галузі публічного адміністрування та імплементації їх у юридичну освіту.

Борисов Вячеслав Іванович – радник при дирекції Н НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України: До питання емпірико-правових досліджень та їх застосування у юридичній науці та практиці.

 

Відеозапис онлайн-семінар доступний за посиланням: https://youtu.be/BX4kxyTM2D4

Науково-практичний семінар зареєстрований у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу №317 від 07.07.2020 р.

 

Список учасників семінару.