Невядовський В.О. Щодо розуміння змісту окремих адміністративно-правових норм в діяльності Патрульної поліції / В.О. Невядовський // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 336-339.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.