Невядовський В.О. Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності // Форум права : електрон. наук. фахове вид. / ХНУВС. – 2016. – № 4. – С. 224-228

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.