Невядовський В.О. Стан правового регулювання організації первинної професійної підготовки перемінного складу закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 черв. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. – Харків : Право, 2019. – 202 с. – С. 106-108.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.