Невядовський В.О. Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій // Право і безпека : наук. журн. – 2010. – № 1 (33). – С.69-73.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.