Невядовський В.О. Особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 4 (75). – С.170-176.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.