Невядовський В.О. Особливості звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення //Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 340 с. – С. 214-215.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.