Невядовський В.О. Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв'язку // Право і безпека : наук. журн. – 2009. – № 5 (32). – С.163-166.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.