Невядовський В.О. Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С.194-201.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.