Невядовський В.О. Адміністративні послуги : організаційно-правові реалії // Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2015 р.) / оргком. конф.: С.М. Гусаров (голова) та ін. – С. 142-145.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.