Невядовський В.О. Адміністративно-правові засади державного контролю у галузі зв'язку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.О. Невядовський; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2011. – 20 с.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.