Музичук О.М. Щодо методів правоохоронної діяльності членів громадських формувань з охорони правопорядку / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 22. – С.21–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2003_22_6

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.