Музичук О.М. Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку / О.М. Музичук // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 20. – С.36–42.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.