Музичук О.М. Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С.120–125.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.