Музичук О.М. Шляхи оптимізації системи органів досудового слідства України / О.М. Музичук // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі : м–ли Всеукр. наук.–практ. конф (Харків, 5 жовтня 2012 р.) / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012. – 668 с. – С.46-49

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.