Музичук О.М. Характеристика чинного законодавство та проектів законодавчих актів на предмет визначення у них сутності та значення контролю / О.М. Музичук // Наше право. – 2011. – № 2 ч.2. – С.11–17

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.