Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 1 (1). – С.41–48.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.