Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів: уточнення поняття, видів та особливостей / О.М. Музичук // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (23 травня 2014 року, м. Харків) / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 1. – Х.: ХНУВС, 2014. – – С. 300-303

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.