Музичук О.М. Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 20–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2001_16_6

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.