Музичук О.М. Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в ОВС / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 160–166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_1_24

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.