Музичук О.М. Уточнення системи правоохоронних органів в Україні як об’єкту контролю / О.М. Музичук // Європейські перспективи. – 2010. – № 3. – С. 37–43.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.