Музичук О.М. Уточнення завдань контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Вісник Кримінологічної асоціації України : матеріали Всеукраїнської наук.– практ. конференції, присвяченої 20–річчю заснування кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ 12 травня 2012 року «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» / МВС України ; Харківський нац. ун–т внутр. Справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 1. – Х.: Золота миля, 2012.– 333 с. – С.8-11

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.