Музичук О.М. Умови, форми та методи забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С.156–161.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.