Музичук О.М. Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 40. – С. 342–348. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_40_55

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.