Музичук О.М. Сучасний стан теоретичної розробки та законодавчого визначення поняття правоохоронних органів та їх переліку / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 44. – С. 12–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2009_44_4

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.