Музичук О.М. Сутність та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2011. – № 3 (40). – С.70–75.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.