Музичук О.М. Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 155–161. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2010_3_22

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.