Музичук О.М. Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС / О.М. Музичук // Вісник ХНУВС. – 2007. – № 37. – С.384–389.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.