Музичук О.М. Стратегія як дієвий інструмент організації розслідування злочинів / О.М. Музичук // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків: ХНУВС, 2015. – С.31-33

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.