Музичук О.М. Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2016. – № 1 (60). – С.54–57.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.