Музичук О.М. Підвищення ефективності підготовки слідчих для Національної поліції України / О.М. Музичук // Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково–технічної й науково–педагогічної діяльності в Україні: Зб. Тез за матеріалами Всеукр. Науково–практичної інтер. конф. (м. Київ, 30 серпня 2016 р.). – К.: ДНДІ МВС України. – С.203-205

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.