Музичук О.М. Процедури прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ / О.М. Музичук // Вісник ХНУВС. – 2007. – № 36. С.213–218.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.