Музичук О.М. Професійний відбір кандидатів на службу до ОВС: сучасний стан та шляхи удосконалення / О.М. Музичук // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 373–377. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_1_52

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.