Музичук О.М. Проблеми розвитку громадянського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ / О.М. Музичук // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 158–163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_2_26

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.