Музичук О.М. Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 84–90.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.