Музичук О.М. Проблеми визначення у законодавстві України системи правоохоронних органів / О.М. Музичук // Європейські перспективи. – 2011. – № 2. – Ч.2. – С.56–60.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.