Музичук О.М. Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 263–269. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_4_38

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.