Музичук О.М. Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 156–162. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_2_21

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.