Музичук О.М. Практична спрямованість навчального процесу та наукових досліджень на факультеті підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ / О.М. Музичук // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 26 вересня 2014 р. / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ;. – Х.: ХНУВС, 2014. – 376 с. – С.53-58.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.