Музичук О.М. Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення / О.М. Музичук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – С. 215–223. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_2_32

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.