Музичук О.М. Поняття та система вимог, що передбачені до професійної підготовки працівників ОВС / О.М. Музичук // Соціальне право України. – 2013. – № 1(2). – С. 33–44.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.